Aktualności

Prezes EL-MAX wspiera apel o pośmiertną nominację Jana Karskiego

Jan Karski był kurierem i emisariuszem władz Polskiego Państwa Podziemnego, świadkiem holokaustu. Za swoją działalność został odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi – polskim Orderem Orła Białego i amerykańskim Medalem Wolności.

Do prezydenta RP i zwierzchnika sił zbrojnych trafił apel o pośmiertną nominację Jana Karskiego do stopnia generała brygady.

Apel podpisała w imieniu rodziny Jana Karskiego dr Wiesława Kozielewska-Trzaska, zaś w imieniu Towarzystwa Jana Karskiego – jego prezes Kazimierz Pawełek oraz sekretarz Jacek Woźniak, prezes firmy EL-MAX.

Aktualności

Powróć do Strony Głównej